[1]
Ade Puspa Maulia, Supaino, and E. . Seri, “Motivasi Wirausahawan Muda dalam Mengembangakan Usaha Tinjauan Aspek Pengetahuan, Minat dan Mental Usaha ”, BILAL, vol. 2, no. 2, pp. 100–109, Dec. 2021.